Građani i uprava zajedno kreiraju budžet Prijestonice
12.10.2021

Prijestonica Cetinje otvorila je danas adresu elektronske pošte na koju građani i građanke mogu slati prijedloge za gradski budžet za 2022. godinu.

Svi zainteresovani prijedloge mogu poslati na adresu budzet2022@cetinje.me u narednih 15 dana.

Službenici Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj razmotriće svaki pristigli prijedlog i u skladu sa propisanim procedurama za pripremu gradskog troškovnika uvrstiti sve relevantne sugestije i preporuke.

Cilj je da se građani i građanke uključe u donošenje odluka, a rad organa lokalne uprave učini javnijim i otvorenijim za građanske inicijative.

Dodatno, lokalnoj upravi se na ovaj način omogućava uvid u potrebe građana i olakšava kreiranje gradskih politika koje su inkluzivne i sveobuhvatne.   

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018