Program razvoja grada za 2022. godinu vrijedan sedam miliona eura
17.09.2021

Skupština Prijestonice Cetinje razmatrala je danas Program razvoja grada za narednu godinu, vrijedan sedam miliona eura. Program, kako kaže gradonačelnik Aleksandar Kašćelan, odražava potrebe građana i stratešku viziju lokalne uprave o razvoju Prijestonice kao kulturno-istorijskog jezgra Crne Gore i važne tačke na turističkoj mapi naše države.

Kašćelan je u obraćanju odbornicima kazao da je Prijestonica u prethodne dvije godine imala gotovo 100-procentnu realizaciju Kapitalnog budžeta, navodeći da je posebno ponosan na činjenicu da je u prethodne tri godine asfaltirano preko 50 kilometara seoskih puteva, što je doprinijelo većem povratku građana na selo.

„Da ilustrujem bolje - broj registrovanih poljoprivrednih proizvođača u posljednje dvije godine povećan je za više nego duplo i ovaj podatak cijenim ohrabrujućim za dalji razvoj poljoprivrede, ali i ruralnog turizma na teritoriji Prijestonice“, kazao je gradonačelnik.

Prijestonica je, kako je objasnio, za narednu godinu predvidjela nastavak višegodišnjih projekata u različitim oblastima.

„Prioritet svake izvršne vlasti jeste obezbjeđivanje efikasnosti rada nadležnih službi i njihov efikasan odgovor na potrebe građana. Da bi se to ostvarilo potrebno je kontinuirano zanavljati i nabavljati novu opremu, pa je za te svrhe naredne godine planirano 200.000 eura. Po 300.000 eura predviđeno je za sanaciju krova Sportskog centra Cetinje - II faza, rekonstrukciju ulice Crvenog krsta i dijela ulice IV Proleterske, kao i za izgradnju II faze pristupnog puta ka biznis zoni, kako bi se stvorili uslovi za izgradnju azila, reciklažnog dvorišta i otvorila Biznis zona 2 – Zagrablje, sa ukupno 2,34 miliona metara kvadratnih“, kazao je gradonačelnik Kašćelan.

Još 300.000 eura predviđeno je za rekonstrukciju ili adaptaciju objekta bolničkog kompleksa bolnice „Danilo I“ i objekta stare dječje bolnice, sa ciljem unapređenja uslova za rad zdravstvenih radnika, ali i pružanja kvalitetnije zdravstvene zaštite građanima. Projekat se realizuje na osnovu memoranduma koji smo potpisli sa Ministarstvom zdravlja.

„Za unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva opredijeljeno je 900.000 eura, a prioritet za gradnju daje se lokalnim i nekategorisanim putevima u onim mjesnim zajednicama u kojima se seoska domaćinstva bave poljoprivredom, voćarstvom, stočarstvom, pčelarstvom i drugim zanimanjima karakterističnim za ovdašnje predjele, kao i onima gdje postoji izraženo intresovanje građana za povratak na selo“, naveo je Kašćelan.

Prema njegovim riječima, dodatnih 350.000 eura biće opredijeljeno za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju gradskih saobraćajnica.

„Dvostruko više novca, dakle 700.000 eura biće uloženo u izgradnju i rekonstrukciju prve faze Vučedolske ulice sa pristupnim putem. Ovaj projekat je posebno značajan za stanovnike Donjeg polja i naselja oko ponora, jer ćemo rekonstrukcijom Vučedolske ulice i razdvajanjem fekalnih i atmosferskih voda i njihovim odvođenjem u ponor riješiti decenijski problem grada“, kazao je gradonačelnik.

Za rekonstrukciju Bajičke ulice, od Košute do Bajičke crkve, opredijeljeno je 1.000.000 eura, dok je za izgradnju, odnosno rekonstrukciju objekata od opšteg interesa predviđeno 700.000 eura.

„Taj novac je planiran na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, nastavak rekonstrukcije trga na Njegušima, adaptaciju Trga Ivana Crnojevića, nastavak adaptacije prostora u objektu Crvenog krsta za formiranje bioskopa, kupovinu nekretnina za potrebe rješavanja komunalne infrastrukture i potreba grada. Sve ove aktivnosti u perspektivi imaju za cilj otvaranje novih radnih mjesta“, rekao je Kašćelan.

U rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže na Cetinju biće uloženo 400 hiljada eura. „Kao što vam je poznato, urađen je projekat rekonstrukcije cetinjskog vodovoda, vrijedan 10 miliona eura, koji bi trebalo da bude finansiran iz kredita EIB-a. Pregovori sa Vladom Crne Gore, Ministarstvom finansija i socijalnog staranja i implementacionom jedinicom Vlade Proconom, biće nastavljeni u srijedu, 22. septembra“, podsjetio je gradonačelnik.

On je kazao da će 1,2 miliona eura biti opredijeljeno za kupovinu nekretnine i izgradnju objekta za potrebe socijalnog stanovanja, dok je za unapređenje turističke ponude grada predviđeno 100.000 eura.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018