Prijestonica Cetinje dobija ključni strateški dokument za razvoj kulture
01.08.2021

Izradom Programa razvoja kulture Prijestonice Cetinje 2022 – 2026, Prijestonica će dobiti kvalitetan strateški okvir za razvoj kulture čime će se unaprijediti stanje u ovoj oblasti te trasirati novi pravci djelovanja, kazao je gradonačelnik Aleksandar Kašćelan na sastanku sa članovima stručnog tima koji je izradio ovaj dokument.

 

“S obzirom na kulturno-istorijski značaj Cetinja, ovaj Program prevazilazi lokalni nivo i mogu slobodno reći da poprima državnu važnost. Ovo je platforma u funkciji daljeg kulturnog razvoja Cetinja koja identifikuje ključne programske smjernice kulturne politike i na sistematičan način analizira kulturni sistem na teritoriji Prijestonice u javnom, privatnom i nezavisnom sektoru kulture”, kazao je gradonačelnik Kašćelan.

 

Program razvoja kulture Prijestonice od sjutra će biti stavljen na javnu raspravu, kako bi nakon toga bio upućen u dalju proceduru i usvajanje u Skupštini Prijestonice. Na taj način Prijestonica Cetinje će po prvi put nakon donošenja Zakona o kulturi dobiti strateški okvir lokalne kulturne politike.

 

Pojedinačne mjere strateškog razvoja kreirane su unutar Strateške analize kulturnog sektora Prijestonice Cetinje, a krovni strateški plan razvoja prezentovan je u okviru poglavlja Strateški ciljevi razvoja kulture i preporuke.

 

Dokument su izradili članovi stručnog tima u sastavu prof. mr Janko Ljumović (rukovodilac) i članovi Predrag Malbaša, docent dr Edin Jašarović i Marija Mrvaljević u koordinaciji sa Sekretarijatom za kulturu, sport i mlade Prijestonice Cetinje.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018