Prijestonica će raditi lokalni AP za unapređenje kvaliteta života LGBTIQ osoba
23.06.2021

Prijestonica Cetinje će izraditi Lokalni akcioni plan za unapređenje kvaliteta života LGBTIQ osoba, a stručnu podršku tom procesu pružiće predstavnici NVO Juventas, saopšteno je na sastanku gradonačelnika Aleksandra Kašćelana i vd izvršne direktorice Juventasa Jelene Čolaković.

“Prijestonica Cetinje se sa posebnom pažnjom odnosi prema svim ranjivim kategorijama i nastojimo da na različite načine izađemo u susret njihovim potrebama. U tom kontektu, želim da iskažem punu podršku mene kao gradonačelnika i Prijestonice za unapređenje kvaliteta života LGBTIQ osoba u našem gradu”, kazao je gradonačelnik.

Sagovornici su se saglasili da akcioni plan bude prilagođen lokalnom kontekstu, da mjere budu realne i izvodljive. Takođe, dogovoreno je da AP bude izrađen na dvije godine jer je praksa pokazala brojne manjkavosti jednogodišnjih planova.

Zahvaljujući na podršci lokalne samouprave ovom projektu, Čolaković je pohvalila dosadašnju saradnju sa Odjeljenjem za rodnu ravnopravnost Prijestonice. Naglasila je važnost decentralizacije aktivnosti, njihvog prilagođavanja lokalnom kontekstu te potrebe snažnijeg i aktivnijeg uključivanja lokalnih nevladinih organizacija, kroz tješnju saradnju sa lokalnom samoupravom.

Konstatujući da je u toku izrada Lokalnog akcionog plana za mlade, gradonačelnik je ocijenio da on može biti u jednom dijelu kompatibilan sa Lokalnim akcionim planom za LGBTIQ i u tom kontekstu dogovorena je dalja saradnja sa Juventasom.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018