Prekogranična saradnja šansa za unapređenje turističke ponude
06.05.2021

Promjena fokusa sa masovnog na individualni turizam i prekogranična saradnja u ovoj važnoj privrednoj oblasti, šansa su za unapređenje turističke ponude i uspostavljanje novih održivih partnerstava od kojih će najveću korist imati lokalne zajednice, ocijenio je gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Kašćelan tokom online sastanka borda projekta Open Tourism.

„Savremeni turista sve više teži ka aktivnom odmoru i destinacijama koje mogu ponuditi kulturne, sportske, rekreativne, zabavne i druge sadržaje, kvalitetan smještaj i hranu na više lokacija, odnosno ponudu koja je skrojena prema želji pojedinačnog turiste“, kazao je Kašćelan.

On je ocijenio i da je dosadašnja prekogranična saradnja u oblasti turizma imala pozitivan uticaj na lokalne zajednice, ali i da joj se mora dati nova vrijednost i održivost, za šta je dobra prilika platforma uspostavljena projektom Open Tourism.

Projekat Open Tourism Prijestonica Cetinje sprovodi kroz program prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora. Projekat se nalazi u finalnoj fazi implementacije, pa je sastanak borda jedna od posljednjih aktivnosti koju je trebalo realizovati kako bi usluge koje predviđa nastavile da funkcionišu i nakon zvaničnog završetka projekta.

Osim gradonačenika Prijestonice Cetinje, bord projekta Open Tourism čine gradonačelnici i predsjednici partnerskih organizacija uključenih u njegovu realizaciju – italijanske Unione delle Terre del Mare e del Sole, Unione dei Comuni delle Sorgenti del Biferno i Porto Cesario, kao i albanski CEDIR.

Na bordu je razgovarano o unapređenju turističke ponude svih opština, razmjeni iskustava, kao i povezivanju privatnog i javnog sektora na lokalnom nivou i u prekograničnoj regiji koja je obuhvaćena programom Italija - Albanija - Crna Gora.

Kroz projekat Open Tourism realizovano je više alata i materijala među kojima su najznačajniji - mape sa itinererima, promotivni video, brošura, ali i mobilna aplikacija koja će uskoro biti predstavljena javnosti. Kroz mobilnu aplikaciju predstavljene su sve ponuđene usluge i svi uključeni regioni, a omogućena je i njena nadogradnja i međusobna promocija svih uključenih opština.

Naredni sastanak borda zakazan je za narednu sedmicu, kada će se razmatrati načini pristupa privatnih i javnih preduzeća mobilnoj aplikaciji, kao i prijava drugih gradova nakon završetka projekta.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018