Reagovanje Službe gradonačelnika na navode savjetnika potpredsjednika Vlade Filipa Adžića
13.04.2021

Reagovanje Službe gradonačelnika Prijestonice Cetinje na objavu savjetnika potpredsjednika Vlade za unutrašnju politiku, bezbjednost, borbu protiv korupcije na visokom nivou i organizovanog kriminala Filipa Adžića na društvenim mrežama, a koja se odnosi na opredijeljena sredstva Prijestonici Cetinje po osnovu Zakona o Prijestonici

Poštovani gospodine Adžiću,

Iz Vaše objave uviđamo da nijeste od ekonomske struke, jer da jeste drugačije biste čitali Budžet, a vjerujemo i razumjeli. Tri godine sjedjeli ste u cetinjskom parlamentu i diskutovali o projektima iz Zakona o Prijestonici, koji u članu 30 propisuje da se za potrebe razvoja Prijestonice u budžetu Crne Gore obezbjeđuju sredstva u iznosu od 1% projektovane vrijednosti tekućeg budžeta za svaku fiskalnu godinu. Sredstva u visini od 0,6% projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Crne Gore odnose se na kapitalne izdatke – investicije, a sredstva u visini od 0,4% projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Crne Gore planiraju se na izdatku transfera opštinama kod organa državne uprave nadležnog za poslove finansija i opredjeljuju Prijestonici za finansiranje izdataka za vršenje zakonom utvrđenih nadležnosti. Shodno navedenom, Prijestonici bi za finansiranje projekata Kapitalnim budžetom Crne Gore za 2021. godinu trebalo da bude opredijeljeno oko 5.7 miliona €, a za tekući budžet 3,7 miliona €.

Prema Prijedlogu Kapitalnog budžeta za 2021. godinu, koji je javnosti dat na uvid, Prijestonici je, umjesto 5.7 miliona €, opredijeljeno oko 3.8 miliona, od čega se čak gotovo 3.6 miliona € odnosi na gradnju fudbalskog stadiona, a ostatak novca na još tri projekta. Da bi bilo jasnije javnosti, prilažemo tabelarni prikaz kapitalnih projekata koje su usvojeni na Senatu i Skupštini Prijestonice za finansiranje (oktobar 2020. godine), kao i prikaz projekata iz vladinog prijedloga Budžeta iz marta 2021. godine.

Pojašnjenje stavke 15030K01013

- Ugovorom o realizaciji projekta Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju, broj 01-031/14-1557 od 26. 12. 2014. godine, i Anexom I Ugovora broj 01-361/17-856 od 07. 08. 2017. godine, potpisanog između Vlade Crne Gore, Prijestonice Cetinje i Fudbalskog saveza Crne Gore, članom 2 Anexa definisan je način finansiranja izgradnje fudbalskog stadiona.

Ukupna vrijednost radova, shodno revidovanom Idejnom projektu, iznosi 7.719.790,00 €. Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova (sadašnja Uprava javnih radova) je nosilac aktivnosti projekta i kofinansira izgradnju stadiona u iznosu do 4.395.000,00 €, odnosno 50% procijenjene vrijednosti radova. Preostali iznos do 50 % procijenjene vrijednosti radova, FSCG i Prijestonica kofinansiraju iz svojih sredstava.

FSCG učestvuje u kofinansiranju u iznosu do 2.238.000,00 €, a Prijestonica do 2.157.000,00 €.

Prijedlogom Kapitalnog budžeta Crne Gore za 2021. godinu, na poziciji Razvojni projekti Prijestonice, određen je iznos od 3.595.000,00 € kao obaveza Prijestonice za finansiranje izgradnje fudbalskog stadiona na Cetinju, što nije u skladu sa gore navedenim Ugovorom i Anexom I Ugovora - odnosno prijedlogom Kapitalnog budžeta utvrđena je obaveza Prijestonice za 1.438.000,00 € veća od iznosa predviđenog Ugovorom.

Poštovani gospodine Adžiću,

Nakon ozvaničenja prijedloga Budžeta za 2021. godinu, Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Kašćelan je 1. aprila 2021. godine uputio dopise predsjedniku Vlade Zdravku Krivokapiću, ministru finansija i socijalnog staranja Milojku Spajiću i predsjedniku države i Senata Prijestonice Milu Đukanoviću, koji je jedini odgovorio na njegovo obraćanje. Nakon više poziva i urgencija kod izvršne vlasti i njihovog ćutanja na opravdane i utemeljene zamjerke na prijedlog Budžeta, gradonačelnik svih građana Prijestonice je štiteći, prije svega interes grada, uputio inicijativu za sazivanje hitne sjednice Skupštine Prijestonice.

Ne želimo da sumnjamo u Vaše dobre namjere, ali nam je neshvatljivo da kao bivši odbornik, a sada visoko rangirani funkcioner izvršne vlasti, i ne manje važno kao Cetinjanin, ne razumijete da je predloženi kapitalni budžet za Prijestonicu „nova omča oko vrata“. Neprihvatanje utemeljenih intervencija na prijedlog Kapitalnog budžeta, značilo bi, osim potpune blokade započetih investicija na Cetinju, i pokretanje potencijalnih tužbi zbog ugovorenog i završenog, a neplaćenog posla. Štetu bi pretpjela i Prijestonica i Država Crna Gora, a najviše bi ispaštali građani.

Dodatno, ne možete pod Zakon o Prijestonici i izdvajanja predviđena njime, pripisivati projekte koji su kroz Kapitalni budžet Crne Gore za 2021. godinu odobreni drugim organima u državi. Zakon o Prijestonici jasan je u članovima 26 i 31 ko usvaja Program razvoja, odnosno kako se kandiduju projekti, ko predlaže Program, kakva je uloga Skupštine Prijestonice, koji su propisani rokovi. Podsjećamo, gradonačelnik Prijestonice dužan je da uz prethodno informisanje Skupštine, a nakon sprovedene javne rasprave i prijedloga koji su dostavili građani, civilni sektor, mjesne zajednice i drugi, dostavi Senatu prijedlog godišnjeg programa razvoja najkasnije do 1. oktobra. Godišnji program razvoja Senat Prijestonice usvaja najkasnije do 1. novembra tekuće godine.

Pozdravljamo to što je Vlada čiji ste član odobrila novac za državne kapitalne projekte na Cetinju, kakvi su dionica magistralnog puta Cetinje – Čevo, odnosno od Volija do Bajičke crkve. Vi znate da to nijesu projekti iz Programa razvoja koji je usvojio Senat i lokalni parlament u kojem ste i Vi bili, već započeti projekti Uprave za saobraćaj, koji imaju svoju dinamiku. Drugim riječima, ne možete da zbrajate pozicije iz kapitalnog budžeta koje su opredijeljene za Prijestonicu i za druge organe i da tako stvarate privid brige za razvoj Cetinja, kada ga nema.

Od Vas, više od bilo kojeg drugog člana izvršne vlasti, očekujemo razumijevanje za Cetinje. I podršku. Ako to ne možete i to razumijemo, ali nam onda makar nemojte otežavati i dovoditi u zabludu čak i one na čiju podršku računate. To nije dobro, a nije ni po Cetinjski.

                                                                                                                                                                                                                                           Služba gradonačelnika Prijestonice Cetinje

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018