Skupština usvojila Program razvoja Prijestonice Cetinje za 2021. godinu
05.10.2020

Skupština Prijestonice Cetinje usvojila je danas Program razvoja Prijestonice Cetinje za 2021. godinu, kojim se kroz 14 projekata trasira infrastrukturni razvoj grada.

Gradonačelnik Prijestonice Cetinje zahvalio se odbornicima i odbornicama na konstruktivnim prijedlozima i sugestijama, ali i na kritikama koju uputili na prijedlog Programa razvoja, navodeći da je u demokratskom i građanskom društvu za koje se lokalna vlast zalaže - „u gradu koji vidimo kao okosnicu naše državnosti“ - važno da se „čujemo i da se uvažavamo, jer smo po mnogo čemu obrazac za sve ostale“.

„Vjerujem da je dokument o kojem smo debatovali, nekada žučno i kritički, nekada polemički i argumentovano, pažljivo koncipiran, dobro promišljen i obuhvatan. Uostalom, naučili smo neke praktične lekcije iz prethodnog perioda, ali i sebi postavili visok zadatak – da uradimo što više i da nastavimo sa visokim procentom ostvarenja planiranog, kakav je i bio to slučaj u prošloj godini“, kazao je gradonačelnik.

On je podsjetio da je Prijestonica u 2019. godini potrošila gotovo sva sredstva, odnosno 97 % novca koji joj je opredijeljen kroz Zakon o Prijestonici, a da je ove godine, uprkos pandemiji koronavirusa i drugim otežavajućim okolnostima, do 1. oktobra realizovala i ugovorila realizaciju projekata u vrijednosti od oko četiri miliona eura.

„Ovo su argumenti na kojima gradimo našu viziju razvoja Prijestonice kroz Program razvoja za 2021. godinu. Tačno je da je u Prijedlogu navedeno 14 projekata, ali je isto tako tačno da su pojedine projektne pozicije iz prethodnog perioda sublimirane u drugim tačkama radi lakšeg praćenja, a sve u skladu sa opredjeljenjem da se aktivnostima pristupa racionalno, pragmatično i da se to, što se usvoji na Skupštini i Senatu, može realizovati u postavljenim rokovima“, rekao je Kašćelan.

On je negirao ocjene da se odustalo od nekih važnih projekata. „Uvjeravam vas da to nije tako, već da se na svakom projektu radi u skladu sa zakonskim i realnim mogućnostima na terenu, te da su neki od projekata završeni ili su u fazi realizacije“.

Kašćelan tvrdi da je vlast prilikom koncipiranja Programa razvoja imala u vidu interese građana koji su se preko mjesnih zajednica ili obraćanjem službama Prijestonice izjašnjavali o potrebama njihovih lokalnih sredina.

„Takođe, imali smo u vidu i projekte koje su u prethodnom periodu označeni kao strateški, i koji kao takvi imaju svoje mjesto u Programu“, naveo je on.

Kašćelan smatra da je Program razvoja za 2021. godinu, koji je planiran na 6,9 miliona eura,  dobra osnova za razvoj grada i seoskog područja, za nova zapošljavanja i unapređenje infrastrukture,  jer predstavlja realni iskaz volje lokalne vlasti da udovolji potrebama i zahtjevima građana.

„On je realan nastavak ovogodišnjeg programa, za kojeg vjerujemo da će, poput prošlogodišnjeg, u najvećoj mjeri biti ostvaren.  Važno je napomenuti da ovaj iznos nije konačan i da će zavisiti od Budžeta Crne Gore za 2021. godinu. Kao što je poznato, shodno Zakonu o Prijestonici, za projekte u našem gradu izdvaja se 0.6% državnog Budžeta“, kazao je on.

Kašćelan vjeruje da su ozbiljan pristup poslu i rezultati koji su ostvareni u prethodnom periodu dovoljan razlog da odbornici podrže donošenje Programa, kako bi zajedno razvijali grad po mjeri svih njegovih građana.

Na dnevnom redu lokalnog parlamenta našlo se više od 20 tačaka, a među njima i dopuna Odluke o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima Prijestonice Cetinje, kao i izvještaj o ostvarenim primicima i izvršenim izdacima budžeta Prijestonice Cetinje za period januar-jun 2020. godine.

U posmatranom periodu ostvarenje budžeta Prijestonice iznosilo je 3.34 miliona eura ili 39% od planiranog.

„Na žalost, na početku 2020. godine epidemiološka situacija se značajno odrazila kako na čitavu zemlju, tako i na javne finansije u Prijestonici. Pad očekivanih budžetskih i naročito sopstvenih prihoda za više od 35% je rezultat pada ekonomskih aktivnosti, ali i pada sopstvenih prihoda“, pojasnila je sekretarka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj Branka Radović.

Ona je, pozivajući se na dostupne podatke, navela da je 31. avgusta 2020. bio evidentan pad ukupnih prihoda  za više od 650.000 eura.

„Prema našim procjenama do kraja godine očekujemo pad ukupnih prihoda - sopstvenih, ustupljenih i od transfera države - od gotovo 1,5 miliona eura ili oko 18% u odnosu na plan budžeta za 2020. godinu“, kazala je Radović, navodeći da je ovakav razvoj situacije veliko opterećenje za lokalni budžet.

Ona je podsjetila da je Prijestonica Cetinje prošle godine naplatila sopstvene prihode u vrijednosti od gotovo dva miliona eura.

Skupština je usvojila i izvještaje o radu, finansijske izvještaje i programe rada više javnih preduzeća kojima je Prijestonica osnivač, kao i odluke o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija, i o učešću predstavnika NVO u radnim grupama. 

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018