Luka Lagator posvetio izložbu Cetinju povodom 55 godina stvaralaštva
12.09.2020

Samostalna izložba likovnog umjetnika Luke Lagatora, povodom 55 godina stvaralaštva, otvorena je u Njegoševom muzeju - Biljardi na Cetinju. Izložbu pod nazivom “Cetinju”, u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore i Prijestonice Cetinje, otvorio je gradonačelnik Aleksandar Kašćelan.

On je kazao da je Luka Lagator jedan od najboljih svjetskih karikaturista, ali i hroničar cetinjske i crnogorske zbilje, navodeći da je izložba "Cetinju" kruna njegovog dosadašnjeg umjetničkog stvaranja.

"Po vokaciji ekonomista, po slobodnom izboru, a reklo bi se i po srcu, likovnjak, Luka Lagator jedinstvena je persona crnogorske likovne scene. U umjetničkom stvaranju, bilo da je riječ o slikarstvu ili karikaturi, Lagator je slojevit, domišljat, otvoren, suptilan, misaon i ubjedljiv u portretisanju pojava, ljudi i objekata. Zato je njegovo stvaralaštvo visoko vrednovano u zemlji i inostranstvu, na evropskom i drugim kontinentima", kazao je Kašćelan.

On je dodao da su mnoga viđenja Luke Lagatora, koja je vješto zabilježio na slikama i karikaturama, i danas aktuelna, živa i vibrirajuća, kao uostalom i sva velika djela velikih umjetnika.

Kašćelan je ocijenio da izložba „Cetinju“ sublimira sve ono što mi jesmo kroz grad u kojem i za kojeg živimo, a koji jeste okosnica cijelog jednog svijeta oko kojeg se na različitim nivoima gradi naša kultura i identitet.

"Stoga, Luka Lagator govori jezikom svoga naroda kroz paletu boja u koju se utapaju sva naša osobena i kolektivna vjerovanja, obilježja, simboli i znaci. Vidjećete i duhovno i svjetovno Cetinje i Ivana gospodara i Petra Prvog i Petra Drugog i Biljardu i Lovćensku vilu i cetinjske kiše i cetinjske zime", kazao je Kašćelan.

O umjetničkom djelu Luke Lagatora govorila je istoričarka umjetnosti i likovna kritičarka, direktorica Narodnog muzeja Crne Gore, dr Anastazija Miranović, koja je istakla da njegova likovna priča posvećena Cetinju traži čitaoca s predznanjima.

"Cetinje je snažno, identitesko, polazište mnogo šireg narativa. Krećući iz mikrosvijeta - toposa Cetinja, autor kazuje univerzalnu priču Balkana, svijeta. Mit o Sizifu postaje opšte mjesto - apsurd življenja, poklon i pizma stvaraoca/tvorca…", kazala je Miranović.

Ona je navela da "pričom o Cetinju, Luka Lagator istovremeno opšti s prošlošću i budućnošću iz tačke njihovog susreta/sučeljavanja u esenciji moći i slabosti, državnosti, mentalitetske upečatljivosti, kreativne nadahnutosti, nadobudne pripadnosti mjestu, gdje “genius loci” kao nevidljivi, sveprisutni, “vrhovni gospodar” vibrantno treperi u izmaglicama svitanja i sumraka, cetinjskih kiša i ponornica, svih dihotomija bića podlovćenskog krša i čovjeka današnjice - izgubljenog stanovnika svijeta."

Autentičnu, lično proživljenu, fizionomiju Cetinja i Cetinjana, njihov karakter i neodvojivi duh, prema riječima dr Anastazije Miranović, Lagator prenosi umjetničkim djelom.

Umjetnik Luka Lagator se zahvalio Narodnom muzeju Crne Gore i Prijestonici Cetinje i kazao da je posljednjih desetak godina, na svom „sizifovom putu, imao Cetinje kao najstrmiji i najuzvišeniji vrh na koji pokušava da se popne i dokuči sve cetinjske fenomene u kojima se kriju njegovi apsurdi i paradoksi“.

On se nada da je donekle pogodio duh Cetinja i Cetinjana, i to ne pričom već slikarskom kičicom i na platnu.

Izložba Luke Lagatora biće u postavci do 1. novembra 2020. godine.

Lagator je do sada imao 25 samostalnih izložbi slika i 28 samostalnih izložbi karikature u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je na preko 200 kolektivnih izložbi slika i preko 500 izložbi karikature širom svijeta. Snimio je dva kratka umjetnička filma - "Sizifov put" i "Sizifov trud". Dobitnik je velikog broja nagrada i priznanja, među kojima Trinaestojulsku nagradu, Plaketu Ivan Crnojević, Trinaestonovembarsku nagradu, a ima status Istaknutog kulturnog stvaraoca Crne Gore.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018