Video nadzor za veću bezbjednost građana
29.08.2020

Prijestonica Cetinje postavila je video nadzor na četiri gradske saobraćajnice čime je ispoštovan zaključak sa sjednice Skupštine Prijestonice Cetinje o potrebi unapređenja bezbjednosti u gradu.

Skupština je tada zaključila da lokalna uprava hitno nastavi realizaciju projekata Cetinje bezbjedan grad, odnosno da obezbijedi video nadzor na svim značajnijim lokacijama u gradu, a shodno saglasnosti koji je Agencija za zaštitu ličnih podataka dala Ministarstvu unutrašnjih poslova 12. avgusta 2019. godine.

Postupajući po zaključku Skupštine, gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Kašćelan organizovao je odmah sastanak sa predstavnicima lokalne uprave, Uprave policije i OB Cetinje, na kojem je formiran operativni tim za sprovođenje projekta i podijeljene obaveze.

Potpisan je ugovor sa kompanijom Telemont o ugradnji kamera, kojih je u prvoj fazi postavljeno osam u Lovćenskoj, Belvederskoj i u ulicama nova 21 (Bajice) i 10 (kod benzinske pumpe).

„Cilj je podizanje bezbjednosti i sugurnosti građana Prijestonice Cetinje, očuvanje imovine, kao i stvaranje uslova da se budući razvoj grada zasniva, između ostalog, i na korišćenju savremenih i pametnih tehnologija“, kazala je direktorica Centra za informacioni sistem Prijestonice Cetinje Nada Roganović.

Ona je objasnila da je Cetinje grad kulturnih znamenitosti koje posjećuje, iz godine u godinu, sve veći broj turista, pa je i zbog toga prepoznata potreba da grad unaprijedi bezbjednost uvođenjem video nadzora.

„Vodeći se iskustvom gradova iz razvijenih zemalja Evrope i svijeta, lokalna uprava prepoznala je potrebu da se unaprijedi ponuda i to na način što će se podići sigurnost lica i imovine. Dodatno, svjedoci smo da tehnika i tehnologija napreduju izuzetno brzo, da se mijenjaju navike građana, što nam daje osnovu da razvijamo Cetinje i kao „pametan grad“, koji stanovnicima i turistima nudi brojne servise putem savremenih platformi“ , objasnila je ona.

U drugoj fazi projekta planirano je postavljanje video nadzora putem kojeg bi se pratio i komunalni red u gradu.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018