U Prijestonici se radi na više od 20 projekata vrijednih oko 5,4 miliona eura
30.07.2020

Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Kašćelan dao je izjavu Raduju Crne Gore, koju prenosimo u cjelosti.

* * *

U Prijestonici Cetinje radi se na više od 20 infrastrukturnih i kapitalnih projekata, koji su u različitim fazama realizacije. Njihova vrijednost procjenjuje se na oko 5,4 miliona eura.

Krajem prošle godine započeli smo pripremu pojedinih projekta i već u prvim mjesecima ove raspisali tendere i potom uveli izvođače radova na gradilišta.

Svjesni svih otežavajućih okolnosti, među kojima je i epidemija novog korona virusa, zadovoljni smo što se na većini projekata radi, iako bi dinamika pojedinih mogla biti i malo bolja.

Završena je, kao što vam je poznato, rekonstrukcija gradskih ulica i dio seoskih puteva u Riječkoj nahiji, dok su u Katunskoj nahiji radovi u toku. Do sada su po tom osnovu realizovani radovi od gotovo 800 hiljada eura od tenderom predviđenih 1,15 mil €.

Radovi se izvode i u krugu Opšte bolnice „Danilo I“, gdje se radi pristupna saobraćajnica i parking u sklopu projekta rekonstrukcije stare Dječje bolnice.

U maju su počeli radovi na Puškinovoj ulici, a u junu je počelo i završeno uređenje kružnog toka na ulazu u grad i Lovćenske vile. U međuvremenu je završen i tender za projekat Smart City, čija realizacija bi trebalo da počne u toku avgusta. Završeno je uređenje i parka u Diviziji, Trga revolucije i Orlovog krša.

U toku je teder za izbor izvođača radova na zgradi socijale, u kojoj će biti 30 stanova za socijalno stanovanje, a do kraja mjeseca trebalo bi da započne nastavak radova na ulici Vojvode Boža.

Sa UNDP radimo 2 projekta. Prvi se odnosi na punionice za vozila na električni pogon koje bi trebale da budu stavljene u funkciju do kraja mjeseca, a drugi na solarne panele u Biznis centru.

Očekujemo i da će u narednim danima započeti uređenje fasada na Rijeci Crnojevića, te da će biti okončan tender i potpisan ugovor sa FSCG za izgradnju svlačionica i proširenje pomoćnog terena za FK Lovćen. Ovaj ugovor vrijedan je 500.000 €. Prema planu trebalo bi da u avgustu bude raspisan tender za rekonstrukciju Jabučke ulice, a u septembru da počne uređenje prilaza zgradi Zetske banovine.

Objavljeni su tenderi vrijedni 200 hiljada eura za rekonstrukciju vodovodne mreže na Cetinju, a riješen je i problem sa uvozom radnika iz Srbije koji bi trebalo da ubrzaju radove na vodovodnim instalacijama kako bi Mojkovačka i Bajička ulica bile spremne za rekonstrukciju, tj. izradu trotoarskih i asfaltnih površina.  

Što se tiče kapitalnih projekata koji su u nadležnosti državnih organa – poput stadiona, puta Međuvršje – Ivanova korita, regionalnog puta Cetinje – Čevo, i oni se realizuju shodno postavljenim planovima.

Dodaću još da su započeli pregovori o zaključenju ugovora o kupovini zemljišta na kojem se nekada nalazio hotel Lokanda čije okončanje očekujemo u avgustu, te da bi na narednom skupštinskom zasjedanju trebalo da bude donešeno više odluka i akata koji se tiču razvoja Prijestonice.

Dakle, šestomjesečni presjek nam govori da su realizovala sredstva u vrijednosti od 2,2 miliona eura ili 40% od planiranih, tj. onih koja su budžetom planirana za 2020. godinu. U fazi realizacije, tj. radovi koji su u toku imaju vrijednost od milion eura.

Lokalna uprava je u cilju ublažavanja uticaja koronavirusa na privredu donijela mjere vrijedne oko 500 hiljada eura. Ovim mjerama Prijestonica se odrekla sopstvenih prihoda u periodu od tri do šest mjeseci. Procijenili smo, kao što smo već ranije rekli, da možemo toliko da odvojimo ili da preusmjerimo za pomoć našim privrednicima, a da pritom ne ugrozimo rad i funkcionisanje lokalne samouprave.

Mjere podrazumijevaju privremeno oslobađanje od plaćanja različitih naknada, poreza i prireza.

Između ostalog, uključuju odloženo plaćanje poreza na nepokretnost, naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, plaćanja zakupa, plaćanja lokalne komunalne takse po osnovu zauzimanja javne površine za taksi stajališta, ugostiteljske terase, rashladne i izložbene vitrine, bilborde, štandove i druge pokretne objekate, oslobađanje od poreza na nepokretnost svih registrovanih poljoprivrednih proizvođača, kao i onih koji započnu poljoprivrednu proizvodnju u 2020.godinu i tako dalje.

Sa ovim i tri paketa mjera Vlade Crne Gore uvjereni smo da ćemo uspjeti da sačuvamo privredne aktivnosti u gradu, a time i poslove naših preduzetnika i preduzeća, odnosno svih zaposlenih.  

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018