Saopštenje za javnost Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje Prijestonice Cetinje
01.04.2020

Opštinski tim za zaštitu i spašavanje Prijestonice Cetinje zahvalio se građanima što poštuju zabranu kretanja poslije 19 časova i što se pridržavaju mjera i preporuka Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti.

„Samodisciplina i poštovanje preporuka struke ključni su u savladavanju izazova sa kojima se naša zajednica suočava uslijed pandemije virusa korona. Veoma je važno da zaštitite sebe i svoje najbliže od inficiranja, a to ćete najbolje postići ako socijalne kontakte svedete na minimum i poštujete preporučene mjere“, kaže se u saopštenju.

S obzirom na to da se veliki broj građana interesovao kako da organizuju redovne aktivnosti u toku privremenih mjera, Opštinski tim obavještava javnost da sve upite mogu dostaviti tom tijelu putem e-mail adrese: kriznistabct@cetinje.me. Dežurni službenik će u najkraćem roku odgovoriti na upit i dati potrebne instrukcije.

Građanima koji imaju ljekarske upute i unaprijed zakazane kontrole u zdravstvenim ustanovama van Cetinja nije neophodna pisana potvrda Opštinskog tima za putovanje u drugo mjesto, ali je naša preporuka da je pribave. Primjerak potvrde mogu dobiti u prostorijama Komunalne policije, koju možete kontaktirati na broj telefona 041 233 455.   

Zabrana izlaska iz objekta stanovanja radnim danima od 19 - 05 časova i od 13 sati u subotu do 05 časova u ponedjeljak izazvala je brojna pitanja građana koji se staraju o starim, nemoćnim i bolesnim osobama koje žive same. Ova pitanja delegirana su Nacionalnom koordinacionom timu, koji će se u najkraćem roku izjasniti i ponuditi rješenje.   

Imajući u vidu da se veliki broj građana interesuje kako da obavljaju poljoprivrednu djelatnost na svojim imanjima koja se nalaze u ruralnim oblastima naše ili susjednih opština, podsjećamo na uputstvo Operativnog štaba za podršku privredi za vrijeme trajanja mjera za sprječavanje širenja korona virusa u kojima se kaže da je poljoprivrednim proizvođačima neophodno rješenje o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava koje je izdalo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i/ili rješenje koje je izdala Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove do 24. marta 2020. godine.  Sa ovim dokumentima, mogu dobiti potvrdu od Opštinskog tima o kretanju van mjesta boravka.  

Podsjećamo da su zaposleni u privrednim subjektima iz oblasti poljoprivrede i agroindustrije, ribarstva, kao i onim koji obavljaju veterinarsku djelatnost i registrovani poljoprivredni proizvođači, u skladu sa Obavještenjem za prevoz lica u službene svrhe izuzeti od zabrane prevoza u međugradskom putničkom saobraćaju, ukoliko se prevoze od mjesta prebivališta do radnog mjesta i nazad.

Izuzeće od zabrane prevoza u međugradskom putničkom saobraćaju važi i u slučaju službenih međugradskih putovanja neophodnih za promet živih životinja za proizvodnju hrane, proizvodnju, preradu i distribuciju hrane i hrane za životinje, i za nesmetano pružanje veterinarskih usluga, kao i za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, osim za opštine za koje je donijeta epidemiološka mjera zabrane napuštanja područja te opštine. Njima putne naloge i potvrdu o kretanju daje poslodavac.

Svi ostali moraju pribaviti potvrdu o dozvoljenom o kretanju od Opštinskog tima uz koju prilažu izjavu o krivično-materijalnoj odgovornosti da su dostavljeni podaci tačni. Obrazac potvrde i izjave mogu preuzeti od Opštinskog tima, tj. u prostorijama Komunalne policije.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018