Manji računi s novim sistemom grijanja
31.01.2020

Novi sistem grijanja koji je instaliran u Vatrogasnoj stanici na Cetinju znatno će unaprijediti uslove rada cetinjskim vatrogascima i smanjiti troškove električne energije koji su do sada opterećivali finansije ove važne gradske službe, ocijenio je gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Kašćelan.

On je sa timom evaluatora Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) obišao Vatrogasnu stanicu i postrojenje u kojem se nalazi novi sistem za grijanje koji je obezbijeđen kroz inicijativu UNDP „Green Heating System”.

Cetinjski vatrogasci do sada su se grijali na električnu energiju, a njihovi godišnji računi iznosili su između 20.000 i 30.000 eura. Novi sistem na drvo i pelet ima instalisanu snagu do 60 kilovata, a koštao je oko 6,3 hiljade eura. Očekuje se da bi ova investicija mogla da se vrati već u prvoj godini rada.

Investicija u novi sistem grijanja u Vatrogasnoj stanici podrazumijevala je nabavku i ugradnju toplovodnog kotla za centralno grijanje na pelet i drvo, cirkulacione pumpe radijatorskog grijanja, izolovanog akumulatora tople vode zapremine 200 litara za sisteme grijanja, manometra za mjerenje pritiska, staklenog termometra, kao i kompletnog ICS dimnjačkog sistema.

Prijestonica Cetinje će u drugoj fazi rekonstrukcije sistema grijanja u Vatrogasnoj stanici promijeniti grijna tijela i izvršiti njihovo drugačije pozicioniranje, kako bi se postigla maksimalna iskorištenost novog sistema. 

Vatrogasna stanica na Cetinju prije novog sistema grijanja koristila je dva električna zidna kotla kapaciteta 2x30 kW. Oba kotla zadržana su u novom sistemu, a služiće kao rezervni generatori toplote i uključivaće se u slučaju eventualnog zastoja u radu novog sistema, tj. u slučaju nemogućnosti nabavke ili nedostatka peleta.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018