Stigla ponuda za zakup Oboda – danas počinju pregovori
09.01.2020

Konzorcijum koji čine kanadska kompanija Eviana Health Corporation, Montenegro Bio Science d.o.o. i Ramel d.o.o. prvorangirani je na javnom pozivu koji je Prijestonica Cetinje raspisala za davanje u zakup nepokretnosti bivšeg Oboda.

Komisija za sprovođenje postupka za davanje u zakup nepokretnosti prikupljanjem ponuda jednoglasno je u zapisniku o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda navela da je Konzorcijum ispunio sve uslove koji su bili predviđeni javnim pozivom, te da drugih ponuda nije bilo.

Posebno formirana radna grupa počeće pregovore za pripremu nacrta ugovora već danas 09.01.2020. nakon čega će se Skupština Prijestonice izjasniti o nacrtu ugovora.

Kako je navedeno u dostavljenom Biznis planu, Konzorcijum će se baviti uzgojem industrijske konoplje i ekstrakcijom ulja CBD-a (cannabidiol) iz suvog cvijeta industrijske konoplje za industrijske i prehrambene svrhe u skladu sa Zakonom o sprječavanju zloupotrebe droga (Službeni list Crne Gore broj 28/11 i broj 35/13).

Sjeme koje će se koristiti za sjetvu konoplje ispunjavaće zahtjeve Zakona o sprječavanju zloupotrebe droga, kao i Zakona o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja (Službeni list Crne Gore broj 28/2006, 61/2011 i 48/2015) i Zakona o zaštiti biljnih sorti (Službeni list Crne Gore broj 48/2007 i 48/2008).

Uvezeno sjeme i cvijet konoplje kontrolisaće se u skladu sa Zakonom o sprječavanju zloupotrebe droga, i u skladu sa drugim zakonima iz oblasti fitosanitarnih poslova. 

Prerada sirovine (ekstrakcija), kao i stavljanje na tržište će se obavljati u skladu sa Zakonom o bezbjednosti hrane (Službeni list Crne Gore broj 57/2015).

U skladu sa zakonima, Konzorcijum će pribaviti odgovarajuće dozvole koje izdaje Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i druge potrebne dozvole za obavljanje djelatnosti.

Pored toga, u ponudi Konzorcijuma stoji da će u periodu od dvije ipo godine od potpisivanja ugovora biti investirano najmanje 10 miliona eura i da će biti otvoreno najmanje 100 novih radnih mjesta.

Komisija je utvrdila da je ponuđač, u skladu sa uslovima javnog oglasa, dostavio biznis plan kojim je predviđeno da će izdvajati na račun zakupodavca minimalno 10 odsto od ostvarene neto dobiti preduzeća, što će biti definisano ugovorom.

Takođe, ponuđena je cijena mjesečnog zakupa od 55.001 euro, koji će se plaćati u dvije jednake polugodišnje rate.

U skladu sa uslovima tendera Konzorcijum je uplatio 300 hiljada eura na posebnom esscrow računu Prijestonice Cetinje o čemu je dostavljen validan dokaz Komisiji, navodi se u zapisniku Komisije.

Dodaje se da je dostavljen i dokaz o uplati depozita u iznosu od 100 hiljada eura na žiro račun Prijestonice Cetinje. 

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018