Dragan K. Vukčević - član senata

Rođen je 8. januara 1958. godine u Titogradu. Diplomirao ja na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (1980). U toku studija 1979/80. obavljao je dužnost studenta-prorektora.

Magistrirao je (1983) i doktorirao (1993) na Pravnom fakultetu u Beogradu (Pravno-sociološki smjer).

U mandatu 1986–1988. godine obavljao je dužnost predsjednika Republičke konferencije Saveza socijalističke omladine Crne Gore. Godine 1989–1991. obavljao je dužnost republičkog sekretara za odnose sa inostranstvom u Vladi Republike Crne Gore.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore biran je za asistenta, docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora. Izvodio je nastavu na predmetima: Sociologija, Sociologija prava, Filozofija prava. Bio je rukovodilac poslijediplomskih studija na istom fakultetu. Dužnost dekana obavljao je 2001–2003. godine.

Glavni i odgovorni urednik je u Izdavačkoj kući CID, od njenog osnivanja (1994). Osnivač je NVO Sociološki centar Crne Gore (SOCEN), u okviru kojeg je organizovano više empirijskih istraživanja o transformaciji društva, religioznosti, nacionalnoj i državotvornoj svijesti, političkoj kulturi, parlamentarizmu itd. Rezultati tih istraživanja objavljeni su kao posebne sociološke studije. Jedan je od osnivača privatnog Univerziteta „Donja Gorica”. Na istom Univerzitetu obavlja dužnost dekana Fakulteta pravnih nauka.

Bio je urednik Grupacije društvenih nauka u projektu CANU – Enciklopedija Crne Gore.

Predmet njegovog naučnog istraživanja su sociologija, teorije globalizacije, sociologija prava i pravna kultura.

Objavljene knjige: Sociološka misao u Rusiji (iskustva XX vijeka) (1994); Ekonomija i pravo (odnos osnovnih pojmova) (1996); Iza normi (sociološki i pravni eseji) (2003).

Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 6. decembra 1996. godine, a za redovnog 12. decembra 2003. godine.

Bio je sekretar Odjeljenja društvenih nauka CANU, 2005–2016. godine. Za člana Svjetske akademije umjetnosti i nauka (WAAS) izabran je 2013. godine. Za člana Evropske akademije nauka i umjetnosti (EASA) izabran je 2017. godine. Predsjednik je Crnogorske akademije nauka i umjetnosti od 1. avgusta 2016. godine. Živi i radi u Podgorici.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018