Lokalne uprave ključne u procesu pridruživanja Evropskoj uniji
15.10.2019

Lokalne samouprave imaju važnu ulogu na putu države prema Evropskoj uniji i implementaciji evropskih vrijednosti u lokalnim zajednicama, a u tim poduhvatima od izuzetnog značaja je finansijska podrška koju pruža EU, ocijenio je gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Kašćelan na otvaranju 13. sastanka Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona Evropske unije i Zajednice opština Crne Gore, koji je organizovan u Tivtu.

On je kazao i da pripadnost i opredijeljenost naše države ka ujedinjenoj Evropi potvrđuje i naš status lidera u pregovorima o pristupanju EU.

„Ostvarili smo izuzetan napredak tokom proteklih godina i u pogledu zakonske reforme i izgradnje institucija.  U ovoj priči lokalne uprave, kao servisi građana, moraju imati zapaženu ulogu jer su upravo one ključne i za reforme koje sprovodimo i za proces pridruživanja“, naveo je gradonačelnik Kašćelan.

U tom kontekstu, kako je dodao, su važni sastanci Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona, jer omogućavaju da razmijenimo iskustva koja će našim opštinama omogućiti da lakše odgovore na izazove koji su pred nama. 

„Zajednica opština Crne Gore već godinama radi na promociji evropskih standarda i vrijednosti na lokalnom nivou, gradeći i uspostavlјajući mehanizme koji imaju za cilј ne samo razmjenu informacija, već i podizanje kapaciteta lokalne samouprave kroz projekte, obuke i razmjenu iskustava“, kazao je Kašćelan.

On je rekao da je uz to jedan od najvećih rezultata usvajanje inicijative Zajednice opština da se formira Fond za podršku opštinama za predfinanisiranje donatorskih projekata tzv. Rivolving fond.

„Fond je postao operativan početkom ove godine i do sada je iz njega povučeno preko 500.000 eura za predfinanisranje projekata opština iz različitih EU fondova“, naveo je Kašćelan.

On smatra da postoji potreba za daljim jačanjem kapaciteta i koordinisanjem lokalnih uprava u procesu integracije i korišćenja fondova.

„Za afirmaciju ovog procesa na lokalnom nivou i što bolje iskorišćavanje mogućnosti koje su i koje će nam biti na raspolaganju,  neophodno je da institucionalizujemo strukture koje se bave upravljanjem EU projekatima u opštinama“, pojasnio je Kašćelan.

Na sastanku Tivtu, između ostalih, učestvuju i glavni pregovarač Crne Gore sa EU Aleksandar Drljević, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Aivo Orav i izvjestilac Komiteta regiona EU za paket proširenja 2019. Jaroslav Hlinka.

Teme sastanka su sistem finansiranja i održavanja komunalne infrastrukture, kao i da li i dalje postoji potreba za ručnom izradom - uloga proizvodne industrije u lokalnom ekonomskom razvoju.

 

 

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018