Skupština Prijestonice usvojila Program razvoja Cetinja za 2020. godinu
14.10.2019

Skupština Prijestonice Cetinje usvojila je danas Program razvoja Prijestonice Cetinje za 2020. godinu.

Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Kašćelan kazao je, obraćajući se odbornicima lokalnog parlamenta, da je Program razvoja Prijestonice Cetinje za 2020. godinu objektivan, promišljen i postavljen na realnim osnovama koje omogućavaju njegovu realizaciju u predviđenoj mjeri.

Lokalna uprava, kako je istakao, ima jasnu viziju i strategiju šta želi i kako planirano da ostvari.

„Svih 19 predloženih projekata su višegodišnji i realizacija najvećeg broja njih već je započela. Za dio projekata iz novog programa u 2019. godini pripremana je tehnička dokumentacija i sprovođene procedure javnog oglašavanja po različitim osnovama kako bi se u realizaciju projekata u 2020. godini ušlo što ranije“, naveo je gradonačelnik Kašćelan.

Prema njegovim riječima, Program razvoja Prijestonice za 2020. godinu nije „spisak lijepih želja, niti ove uprave, niti građana, niti bilo koje političke partije“, pojašnjavajući da je svaka od navedenih zainteresovanih strana doprinijela formulisanju teksta Prijedloga u mjeri mogućeg.

Gradonačelnik je naveo da bi naredne godine trebalo da bude potrošeno minimum pola miliona eura za nastavak radova za poboljšanje vodosnabdijevanja grada.

„Uz uslov da se ne stane na toj cifri već da se, kada se steknu uslovi, ona znatno poveća, jer nam je, saglasićete se samnom, prioritet vodosnabdijevanje grada. Planirana sredstva odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, odabir izvođača i nadzora, i početak radova na primarnom i sekundarnom cjevovodu i pumpnim postrojenjima u Podgoru i Višnjici“, kazao je Kašćelan.

Gradonačelnik je rekao da  je 750 hiljada eura planirano za kupovinu zemljišta na kojem se nekada nalazio hotel „Lokanda“, odnosno za rješavanje dugogodišnjeg imovinskog problema.

„Hotel „Lokanda“ sinonim je nekadašnjeg Cetinja i kultno mjesto, čija bi ponovna valorizacija kroz usvojeni zakon o privatno-javnom partnerstvu trebao da ponudi novi turistički sadržaj crnogorskoj Prijestonici, ali i da pomogne u rekonstrukciji Studentskog trga, čime bi ova gradska cjelina dobila tretman kakav joj pripada“, objasnio je on.

Nešto više od pola miliona, kako je dodao, planirano je za kupovinu zemljišta od Šumskog gazdinstva za proširenje Novog groblja, gdje bi se između ostalog uredila Aleja Petrovića i tu, kada se steknu uslovi, sahranili zemni ostaci potomaka dinastije Petrović Njegoš iz Italije, Francuske i Austrije.

„Rješavanja stambenog pitanja najugroženijih stanovnka Prijestonice Cetinje jedan je od naših prioriteta. Programom je planirano 300 hiljada eura za projektovanje i izgradnju objekta u Belvederskoj ulici u 2020, a za ovaj projekat imaćemo podršku Vlade CG i Ministarstva rada i socijalnog staranja“, naveo je gradonačelnik Kašćelan.

Biće nastavljeno i sa radovima na unapređenju gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva za koje je Programom planirano 700 hiljada eura.

„Dodatnih 1,1 milion eura planiran je da bude utrošen za rekonstrukciju Jabučke i Ulice Aleksandra Puškina sa parking prostorom, kao i za drugu fazu izgradnje saobraćajnice kroz Univerzitetski kompleks i nastavak Ulice Vojvode Boža“, kazao je Kašćelan.

On je istakao i da su u lokalnoj upravi svjesni svih rizika i očekivanja. „Kao i vi, i ja bih volio da politički poentiram brzom realizacijom planiranog, ali realnost nam nameće drugačiju dinamiku i rokove, koje je nužno ispoštovati“, rekao je gradonačelnik.

 

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018