Potpisani ugovori o radu sa pet osoba sa invaliditetom
02.10.2019

Poštovanje prava osoba sa invaliditetom, njihova puna integracija u društvo kroz obezbjeđivanje uslova za rad i samostalno stanovanje, trajna su i zajednička obaveza donosilaca odluka, civilnog sektora i drugih organizacija, na svim nivoima, ocijenio je gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Kašćelan.

On je na konferenciji za novinare na kojoj je cetinjsko Udruženje paraplegičara potpisalo ugovore o radu sa pet osoba sa invaliditetom kazao da je veoma značajno stvarati okruženje koje je ohrabrujuće i podsticajno za porodice u kojima su osobe sa invaliditetom.

„Vjerujemo da je, u tom smislu, otvaranje Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa invaliditetom Prijestonice Cetinje, bio opravdan potez koji se pokazao kao održiv i na korist cijele zajednice“, naveo je gradonačelnik Kašćelan.

On je dodao da je Prijestonica Cetinje veoma senzibilisana kada su u pitanju prava osoba sa invaliditetom. 

„Zato nas raduje potpisivanje ugovora o radu između Udruženja i pet osoba sa invaliditetom. Prijestonica Cetinje je i do sada, a i u ubuduće će podržavati rad Udruženja, posebno aktivnosti koje se odnose na zapošljavanje osoba sa invaliditetom“, kazao je Kašćelan.

Gradonačelnik je podsjetio da je Prijestonica Cetinje ustupila Udruženju paraplegičara dio  donacije preduzeća Glosarij, u vrijednosti od pet hiljada eura, te da je ona iskorišćena za kupovinu sublimatora, čime je omogućeno zapošljavanje dvije osobe.

„Podržali smo zapošljavanje pravnika u Udruženju, a njegovi članovi su uključeni u rad raznih komisija gdje se donose važne odluke za grad. Zadovoljstvo mi je da najavim da će Prijestonica za potrebe Udruženja nabaviti i električni nož za papir većeg formata, čime će oprema u kopirnici i dizajn studiju u najvećoj mjeri biti kompletirana“, rekao je Kašćelan.

Predsjednik Udruženja paraplegičara Dejan Tmušić kazao je da su osim pet osoba sa invaliditetom sa kojima su potpisani ugovori o radu, zapošljene još dvije OSI. On je zadovoljan radom kopirnice i dizajn studija, čemu su doprinijeli lokalna uprava i zajednica, Zavod za zapošljavanje i brojni partneri kojima su zahvalni.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018