Potisan Memorandum o saradnji sa Romskim savjetom
21.09.2019

Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Kašćelan i predsjednik Romskog savjeta Isen Gaši potpisali su memorandum o saradnji kojim se definišu zajedničke aktivnosti na planu inkluzije romske populacije u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite, stanovanja i promocije kulture Roma.

Gradonačelnik Kašćelan kazao je da zajednicu Roma na Cetinju čini 20 porodica sa oko 100 članova, te da je saradnja sa njihovim predstavnicima veoma dobra.

„Zapošljeni su u Komunalnom preduzeću, izuzetni su radici i ljudi“, naveo je gradonačelnik Kašćelan.

On je rekao da je lokalna uprava obezbjedila kombi za prevoz djece od naselja do škole, navodeći da je, prema saznanjima koje ima od nadležnog sekretarijata, u obrazovni proces uključeno više od 20 mališana. Obezbijeđeno je i igralište za djecu, koje bi uskoro trebalo da bude postavljeno.

„Pokrenuli smo inicijativu da se izvrše hitne popravke krovova, kao i da se riješi problem sa kanalizacijom u naselju na Zagrablju. Za kapitalni budžet kandidovali smo sanaciju puta ka naselju“, naveo je gradonačelnik Kašćelan.

Predsjednik Romskog savjeta Isen Gaši zadovoljan je zbog aktivnosti koje se u Prijestonici preduzimaju radi ostvarivanja prava romske populacije.

„Te aktivnosti velika su stvar za njih. Drago mi je što se djeca uključuju u školske i druge aktivnosti“, naveo je Gaši.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018