Održana prva sjednica Koordinacionog odbora za prenos posmrtnih ostataka potomaka dinastije Petrović Njegoš
29.07.2019

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović predsjedavao je danas prvom sjednicom Koordinacionog odbora za prenos posmrtnih ostataka potomaka dinastije Petrović Njegoš iz Italije, Francuske i Austrije.

Predsjednik Đukanović ocijenio je da se činom prenosa posmrtnih ostataka ispunjava još jedan dio istorijske i moralne obaveze prema dinastiji Petrović, koji ima i državni značaj u kontekstu snaženja svijesti o identitetu. Vođeni idejom ispunjavanja duga prema Dinastiji, naš cilj je da organizujemo dostojanstveni čin sa najvišim vojnim počastima, kazao je Predsjednik.

Koordinacioni odbor podržao je dosadašnje aktivnosti i konstatovao da su radna tijela dobro pripremila osnovu za dalje aktivnosti povodom prenosa posmrtnih ostataka potomaka dinstije Petrović.

Odbor se saglasio sa prijedlogom stručnog tima u vezi lokacije na kojoj će biti prenešeni posmrtni ostaci potomaka, da to bude Dvorsko groblje u okviru Novog groblja na Cetinju.

Na toj liniji, formirana je radna grupa koja će sagledati prostorne komponente lokacije i pripremiti projektni zadatak za predloženu lokaciju.Takođe, razmotrena je i informacija o načinu ispraćaja odnosno dočeka posmrtnih ostataka potomaka dinastije i shodno tome, formirana Organizaciona komisija za svečanu ceremoniju dočeka i sahrane posmrtnih ostataka potomaka dinastije Petrović Njegoš, na čelu sa ministrom kulture Aleksandrom Bogdanovićem. Dogovoreno je da se u najkraćem roku intenziviraju aktivnosti u cilju punog pravnog dogovora sa zemljama u kojima se nalaze posmrtni ostaci potomaka dinastije Petrović.

Koordinaciono tijelo, kojim predsjedava Predsjednik Crne Gore,  privremeno je radno tijelo Vlade Crne Gore, formirano 31. januara 2019, sa zadatkom da organizuje i koordinira aktivnosti za prenos posmrtnih ostataka potomaka dinastije Petrović Njegoš iz Italije, Francuske i Austrije.

Članovi ovog tijela, pored predsjednika Đukanovića, su predsjednik Vlade Duško Marković, predsjednik Skupštine Ivan Brajović, potpredsjednik Vlade Zoran Pažin, ministar kulture Aleksandar Bogdanović, ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović, ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić, ministar odbrane Predrag Bošković, ministar finansija Darko Radunović, ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka, ministar zdravlja Kenan Hrapović, princ Nikola Petrović Njegoš, gradonačelnik Prijestonice Aleksandar Kašćelan, predsjednik CANU-a Dragan K. Vukčević, rektor Univerziteta Crne Gore Danilo Nikolić, direktorica JU Narodni muzej Crne Gore Anastazija Miranović, direktor Uprave za zaštitu kulturnih dobara Božidar Božović, dipl. istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov, dipl. istoričar Živko Andrijašević, dipl. istoričar Dragutin Papović, dipl. ing. arhitekture Rifat Alihodžić, književnik, akademik Pavle Goranović i slikar Dimitrije Popović.

 

Tekst i foto: www.predsjednik.me

Video: https://youtu.be/PjPt_TrxprM

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018