Usvojen Izvještaj o radu gradonačelnika
17.04.2019

Skupština Prijestonice Cetinje usvojila je danas Izvještaj o radu gradonačelnika za 2018. godinu u kojem se, između ostalog navodi, i to da je lokalna uprava prema preliminarnim podacima Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj za godinu smanjila dugovanja za milion eura.

U izvještaju se navodi i da Prijestonica Cetinje, nakon reprogramiranja kredita kod poslovnih banaka i sa uvećanjem prihoda od naplate poreza, redovno izmiruje zarade u bruto iznosu i sve obaveze prema Poreskoj upravi. U 2018. godini u potpunosti je isplatila ugovorena sredstva iz budžeta javnim preduzećima čiji je osnivač.   

Izlaganje gradonačelnika Aleksandra Kašćelana na Skupštini Prijestonice Cetinje dostupno je ovdje.

Skupština Prijestonice Cetinje usvojila i odluku o kupovini dijela imovine Elektroindustrije Obod u stečaju, čime se stiču uslovi za nova zapošljavanja i za novi privredni razvoj grada.    

Kupovina Oboda predviđena je Programom razvoja Prijestonice Cetinje za 2019. godinu koji je usvojio Senat Prijestonice Cetinje, uz prethodno informisanje Skupštine Prijestonice Cetinje. Ovaj Program potvrdila je i Vlada Crne Gore.

Procijenjena vrijednost imovine je 2,5 miliona eura, a novac za kupovinu obezbijeđen je dijelom iz Kapitalnog budžeta za ovu godinu, dok će ostatak biti planiran u budžetu za 2020.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018