Služba za unutrašnju reviziju

Adresa: Bajova 2 (kancelarija 142)
E-mail: unt.revizija@cetinje.me

Direktorica

Nataša PRAVILOVIĆ
Telefon: 067 605 992
E-mail:  natasa.pravilovic@cetinje.me

Služba za unutrašnju reviziju Prijestonice Cetinje vrši poslove operativnog planiranja, organizovanja i obavljanja unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Prijestonice Cetinje, u skladu sa međunarodnim standardnima unutrašnje revizije i Etičkim kodeksom unutrašnjih revizora, u cilju poboljšanja poslovanja.

Takođe, pomenuta služba vrši procjenu sistema finansijskog upravljanja rizicima, izradu izvještaja unutrašnje revizije koje dostavlja gradonačelniku i obavlja posebne revizije na zahtjev gradonačelnika, odnosno revizije korišćenja sredstava Evropske unije.

Služba za unutrašnju reviziju prati sprovođenje preporuka iz izvještaja o prethodno obavljenim revizijama, daje savjete i stručna mišljenja pri uvođenju novih sistema i procedure, bavi se izradom strateškog i operativnih planova i programa rada koji su osnova za realizaciju funkcije unutrašnje revizije, uz praćenje njihovog izvršenja.

Aktivnosti Službe odnose se i na izradu periodičnih i godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije, saradnju sa Jedinicom za centralnu harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru, što podrazumijeva i obavezu dostavljanja godišnjeg izvještaja.

Služba sarađuje sa Državnom revizorskom institucijom, međunarodnim i domaćim stručnim institucijama i udruženjima, predlaže i prati edukaciju unutrašnjih revizora u skladu sa međunarodnim standardima unutrašnje revizije, kao i sprovođenje preporuka Državne revizorske institucije.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018